En renovering av Bleketskolan ska snabbutredas. Arkivfoto

Renovering av Bleketskolan utreds

En renovering av Bleketskolan på västra Tjörn ska nu snabbutredas av kommunen, men ett alternativ är också nybyggnation av en skola på sydvästra Tjörn även för årskurserna 4 till 9. eller 6 till 9.

Samtidigt måste personalsituationen vid grundskolan och förskolan i Rönnängs-området utredas eftersom bristen på behörig personal blir allt större. Slutligen ska också en granskning av lokalbristen inom förskolan i Rönnäng utredas, detta sedan tillfälliga moduler används redan i dag. Elevtrycket ökar och Rönnängs skola har redan svårigheter att planera verksamheten. Barnantalet ökar sedan nybyggnationer i kommundelen gör att kraven ökar.

Kommunstyrelsen fick på torsdagen en information om att barn- och utbildningsnämnden gör en snabbutredning av skolsituationen i kommundelen – en utredning som ska vara klar redan till nämndens möte i maj.

Det finns tre huvudspår i utredningen: Renovera Bleketskolan som en 6-9-skola eller 4-9 skola eller att bygga nytt. Dessutom ska en granskning göra som det är möjligt att utvidga verksamheten vid Bleketskolan med till exempel SFI – svenska för invandrare – och man ska också titta på behoven av kultur- och fritidsverksamhet.

Enligt utredningsdirektiven är det viktigat att titta på hur olika alternativ påverkar Rönnängs skola och hur man löser barnomsorgsbehovet i denna del av Tjörn. Man vill också från utbildningsnämnden ha svar på hur omfattade renoveringarna av Bleketskolan behöver bli och vilka effekter en eventuell satsning på SFI får på lokalbehov och ekonomi.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar