Pengar

Revisionen har överskridit sin budget

Budgeten är överskriden med 144 procent. Revisionen på Orust har inte kunnat hålla sin budget. Nu riktas skarp kritik från kommunfullmäktige mot revisorerna.

Revisorerna på Orust har under mandatperioden granskat under undersökt verksamheten inom politiken i kommunen. Många gånger har de riktat skarp kritik mot nämnder och styrelser, flera gånger har kritiken gällt brister i budgetarbetet.

Nu är det revisorerna själva som brister. Revisorernas budget har överskridits med 300 000 kronor.

– Tyvärr har vi övertrasserat vår budget med ganska mycket pengar. Vi som revision ska föregå med gott exempel men här har funnits behov av att göra revision, säger Birgit Strömberg (M) ordförande för revisionen på Orust.

Under tre års tid har kommunrevisionen önskat mer pengar av kommunfullmäktige, men önskan har inte beviljats. Behovet av revision är enligt Strömberg mycket stort. Birgit Strömberg påpekar att revisionens arbete är att hjälpa till och få Orust på fötter igen. Gruppen med revisorer har valt att göra fler revisioner, de har tagit in stöd utifrån från sakkunnig, det har upphandlats en ny extern revisor för kommunen. De extra insatserna har kostat pengar. Budgeten som ligger på cirka 600 000 kronor har överskridits med 300 000 kronor.

– Vi har valt att granska då vi ser att det finns frågor som måste lyftas. I januari kommer vi få se resultatet av revisionen. Hade vi väntat längre med att göra revisionen hade stora delar av året gått. Politiker och förvaltning ska ha nytta av det arbete vi lagt ned.

Svidande kritik får revisionen av kommunfullmäktiges andra vice ordförande Solweig Lewin (L). Hon finner det anmärkningsvärt att revisionen, som ska föregå med gott exempel inför styrelser och nämnder, väljer att övertrassera sin budget.

– Detta är allvarligt. De har överskridit sin budget med 144 procent. Revisorerna ska väl, om någon, hålla sig till sin budget.

Enligt Lewin har revisorerna flera gånger bett om mer medel. Hon påpekar att revisionen, trots att kommunfullmäktige har sagt nej och hänvisat till budgetdisciplin, valt att medvetet övertrassera.

– Hur ska verksamheterna kunna ha respekt för budgeten om inte ens revisorerna kan hålla sin? Det här är för mig helt oacceptabelt.

I februari ska revisorerna ha möte med kommunfullmäktiges presidium, frågan ska då tas upp.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar