Stenungsundshem har sedan några veckor tillbaks installerat ett mätsystem för sina solceller som mäter energiproduktionen olika dagar. Marknadschef Linda Alexandersson visar denna första skärm där man kan läsa av produktionen. Foto. Lasse Andrée

Riktad satsning på solceller

En rejäl satsning på solceller på kommunens fastigheter ska göras i Stenungsund. Kommunstyrelsen har fastslagit att solceller ska prövas när det är möjligt och de första panelerna är redan på plats.

Stenungsundshem har redan tagit solpaneler i bruk på kulturhuset Fregatten och kommunen har satt upp paneler på gymnastikhallen på Kyrkenorum. Dessutom har bostadsrättsföreningen Stenungeslupen fått bygglov och startbesked för solpaneler på flerbostadshus.

– Vi tycker det är väsentligt att satsa mer på solpaneler när detta är möjligt, säger kommunalrådet Bo Pettersson (S) efter att kommunstyrelsen fattat beslut att ta fram prioriteringsordning för installation av solceller och att man projekterar större ombyggnader och nybyggnader så att möjligheterna finns att installera solceller.

En utredning kommunen gjort visar att de flesta byggnader har takytor som lämpar sig för solcellsanläggningar. Det finns därför goda förutsättningar att i installera solceller på kommunens fastigheter.

Linda Alexandersson, marknadschef vid Stenungsundshem, berättar att solcellerna hela tiden finns i åtanke vid olika projekt.

– Vi ska pröva installation av solceller i samband med nybyggen vi gör, säger marknadschef Linda Alexandersson vid Stenungsundshem. Vi har också en plan för installation av fler solceller fram till 2020.

Stenungsundshem har också en speciell satsning där företaget har installerat en tv-skärm i sin entré där man mäter energileveranserna från solcellsanläggningar. Linda Alexandersson berättar att den varit igång några veckor och man ska satsa på fler sådana ute i fastigheter i kommunen.

– Närmast planerar vi att installera en liknande skärm i Molekylverkstaden så att man kan läsa av energiproduktionen lokalt också. Det är ganska bra att man kan se dag för dag hur mycket solenergi en anläggning producerar.

Förra veckan kunde man till exempel se att solcellerna producerade en hel del energi förra tisdagen och en hel del också på torsdagen men annars var det inte speciellt bra väder för solpaneler.

Kommunen konstaterar i sin rapport om solceller att man bör prioritera äldreboenden, gruppboenden och förskolor när man installerar solcellsanläggningar men däremot inte skolor. Orsaken är helt enkelt att energiförbrukningen på skolor är mycket låg under sommaren och det blir därför mindre lönsamt i skolor i förhållande till den storlek på solcellsanläggning som är möjlig att installera.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar