”Risk att lärare väljer bort Tjörn”

De planerade besparingarna riskerar göra att Tjörn får svårare att rekrytera personal, menar Robert Hallding, ordförande för lärarförbundet: ”Situationen i förskolan är ansträngd redan, det här kommer inte att bli bra. ”

Han är själv lärare på Bleketskolan och har genom sitt fackliga arbete suttit med i många förhandlingar de senaste åren, om utredningen skola 2025, nedläggningshot mot Bleketskolan, planerade lärarvarsel…

– Det väcker en del oro naturligtvis, vi får inte riktigt någon arbetsro i skolan när man inte vet de långsiktiga förutsättningarna.

Risk för sjukskrivningar

Planerna på att utöka elevgrupperna ser han med oro på, framförallt när det gäller förskolan.

– När det gäller lokaler och antal barn per kvadratmeter är situationen i förskolan ansträngd redan, det här kommer inte att bli bra. För ett par år sedan hade vi problem med att sjukskrivningarna inom förskolan ökade, och då fick vi stöttning i att förtäta personal och minska barngrupperna. Det finns en risk att sjukskrivningar ökar igen i och med det här, säger Robert Hallding.

Svårt att locka lärare

Att skära ned på kompetensutveckling får stora konsekvenser i en skola där utvecklingen går fort och kunskap snabbt blir gammal, menar han. Läroplaner uppdateras, ämnen förändras, digitalisering och programmering ska framöver få betydligt större fokus i skolan.

– Det är ju sådant som ska rymmas inom budgeten för kompetensutveckling. Självklart kan vi till viss del lära upp varandra, men vi har en hel del att göra på dagarna som det är, så det finns inte jättemycket tid över till det. Att satsa på kompetensutveckling blir allt viktigare, det är ett viktigt argument för många för att välja lite mindre kommuner. Nu ser jag en risk att kompetenta lärare väljer bort Tjörn.

”Skola behöver få kosta”

Att skolan förändras och effektiviseras har han personligen inga problem med, däremot menar han att skolan inte kan styras som näringslivet.

– Det känns som om hela offentlig sektor ska styras som industrin, med ständiga effektiviseringar och besparingar. Men då glömmer man att de haft teknikutvecklingen med robotar, och sedan börjat flytta produktionen till låglöneländer. I skolan krävs det personal, och tid. Självklart ska inte vi heller slösa med resurser, men skolan behöver få kosta lite.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar