Risk för en skattehöjning

Tvingas Tjörns kommun till en skattehöjning i höst i samband med coronakrisen? Inte omöjligt sedan den politiska ”fempartiregeringen” i kommunen…