Risk för förseningar av brorenovering

Det omfattande projektet med byte av sju kablar på Tjörnbron har visat sig mer komplicerat än man från början trott…