Rönnängstvist upp i högsta instans

Tvisten mellan medlemmar, ledning och andelsägare i Rönnängs brygga samfällighetsförening har nu hamnat hos Miljööverdomstolen som har sammanlagt fem olika…