Rossön plats för fler fastboende

Fler ska ges möjlighet att flytta till sitt fritidshus och bli permanentboende. Ett förslag är framtaget där nio fritidshusområden föreslås…