RS Käringön bygger nytt

Sjöräddningssällskapet ska få nya lokaler, ett bygge som kostar runt tio miljoner har just kommit igång.

RS Käringön har under en tid varit i behov av större lokaler. För fem år sedan började planerna på ett nytt hus ta form, planarbetet började redan för ett år sedan. I slutet av sommaren revs den gamla boden, den stora vattentanken försvann redan under våren. Under hösten har berg sprängts bort och ett grundarbete är genomfört och avslutat. Sjöräddningssällskapet på Käringön är inte enbart en operativ räddningsstation. Sjöräddningssällskapet i Sverige har lokaliserat sina utbildningar i praktisk sjöräddning och båthantering till ön. Denna utvidgning medför behov av ytterligare lokaler.

– Med den nya byggnaden har vi bättre lokaler för våra egna men vi har även möjlighet att arrangera fler utbildningar. Som det är nu håller vi ett 40-tal utbildningar per år, målet är att dubbla det antalet, säger Anders Bagge, stationsansvarig på Käringön.

Byggnaden är tänkt att bli 125 kvadratmeter stor i två plan. Byggnaden ska vara båthall men även kontor, sjukrum och personalrum. Sjukrummet ska kunna användas i väntan på ambulans eller att helikopter ska hämta för vidare transport till sjukhus. Nuvarande station har nu rivits, även den stora vattentank som fanns på området har tagits bort. Fastigheten där man håller till ägs av Orust kommun men har arrenderats av SSRS (Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne), sedan 1960-talet, sjöräddningen äger bryggan och byggnaderna. När nu ett nytt stationshus ska byggas har inspiration hämtats från lokala byggnader. Färgsättningen på huset består i en vit sida samt resten rött. Inspiration för den tilltänkta färgsättningen har varit bland annat fyrhuset på Islandsberg, Simsons prästgård och Käringöns kyrka.

– Husen på Skeppersholme ska vara röda och Dan Broström är vit, så vi har valt en lokal färgkoppling.

Totalt beräknas den nya byggnaden på Käringön kosta tio miljoner kronor. Byggkostnaden är ännu bara delfinansierad och sjöräddningssällskapet letar efter fler donatorer till huset.

Den nya stationen beräknas stå klar under våren med invigning i juni.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar