S-ledningen försvarar petningarna

Det är ingen som har blivit ”utrensad” utan besluten om fullmäktigelistan och placeringarna där har tagits på ett medlemsmöte med…