S oroat för mer tjänstemannastyre

En ny delegationsordning har antagits av kommunstyrelsen på Tjörn. Socialdemokraterna befarar mer tjänstemannastyre. – Jag är rädd för att det…