Orust har hamnat i ett nytt partidistrikt för Socialdemokraterna. Kommunalrådet Kerstin Gadde (S) vill dock fortsätta ha nära kontakter med S i Stenungsund och på Tjörn.

S på Orust skiljs från Tjörn och Stenungsund

– Kontakterna med STO-regionens kommuner är oerhört viktiga för oss och den här nya indelningen får inte innebära att vi tappar kontakten och samarbetet söderut.

Det här säger idag Kerstin Gadde, socialdemokratiskt kommunalråd på Orust, sedan Socialdemokraterna nu delat det gamla bohuslänska partidistriktet så att Stenungsund och Tjörn numera hör till Göteborgsområdet med centralt säte i Kungälv, medan Orust hamnat i Fyrbodals partidistrikt med centrum i Uddevalla.

Nu är man oroliga på Orust för att kommunen ska hamna i bakvatten och tappa kontakterna med Stenungsund och Tjörn där det idag finns ett tätt samarbete i en rad frågor både kommunalt, regionalt och inom socialdemokratin.

– Jag och övriga inom vår partiorganisation har mycket ihärdigt betonat att samarbetet i STO-regionen inte får försämras, säger Kerstin Gadde.

Hon pekar bland annat på att man har ett nära samarbete i infrastrukturfrågor, i vissa sociala frågor, inom delar av sjukvården och bostadspolitiken.

– Sedan har vi en mycket stor pendling av orustbor söderut både till Göteborg, Stenungsund och Tjörn och det visar vilka täta kontakter Orust behöver ha söderut.

Den nya partiorganisationen inom S sammanfaller med de nya valkretsar som bildats och som gäller för första gången i 2018 års val.

Distriktsordföranden i Fyrbodals partidistrikt – riksdagsledamoten Jörgen Hellman – berättar att man är mycket medveten om Orusts kontakter söderut.

– Det är ingen tvekan om att dessa kontakter är mycket viktiga och vi kommer på allt sätt stödja ett sådant fortsatt samarbete, framför allt med Stenungsund och Tjörn. Sedan har Fyrbodals partidistrikt och Göteborgsområdets partidistrikt gemensamma intressen – inte minst i infrastrukturfrågor som vi vill bevara och utveckla.

Orust, Tjörn och Stenungsund brukar ha ett gemensamt första-maj-firande. Det är dock något som man räknar med att fortsätta med.

– Vi har liknande gränsöverskridande samarbeten också på andra håll bland annat mellan Grästorp och Trollhättan och mellan Åmål/ Bengtsfors och Säffle, säger han.

Lasse Andrée

0303-78 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar