(S) på Tjörn vill kopiera skolkoncept från Orust

Tjörn bör införa en café-och servicegrupp driven som daglig verksamhet i skolan, efter modell från Ängås skola. Det förslaget ges…