S vill nyttja Billströmska mer

I höst startar en undersköterskeutbildning på Billströmska Folkhögskolan. Men Socialdemokraterna på Tjörn tycker att folkhögskolan kan användas ännu mer.

– Vi ser en potential på Billströmska, säger Benny Halldin, ordförande i Socialdemokraternas partiförening på Tjörn.

Bland annat skulle folkhögskolan kunna användas mer för fortutbildning av kommunens personal.

– Det tycker jag att kommunen borde ta initiativ till. Sedan kommer det att finnas ett behov av att möta den stigande ungdomsarbetslösheten i coronapandemins spår, säger Benny Halldin och fortsätter.

– Människor behöver beredas möjlighet att vidareutbilda sig och då tycker vi att Billströmska är ett bra alternativ på hemmaplan.

Socialdemokraterna har på riksnivå lagt fram ett mål för att öka antalet platser på folkhögskolorna och det konceptet bör man ta tillvara även på Tjörn, framhåller Benny Halldin.

– Folkhögskolan bör vara ett alternativ efter grundskolan.

Även de som anlände till Sverige under den stora flyktingvågen 2015 bör ges möjlighet till utbildning för att komma in på arbetsmarknaden, framhåller partiet.

– En del av dem som kom till Sverige då var bara 14–15 år gamla. Det finns behov att bygga på utbildning för många i den gruppen. De behöver rustas extra mycket och då är folkhögskolan ett väldigt bra alternativ, inte minst genom att bygga ut vuxenutbildningen, säger Benny Halldin.

På sikt vill partiet även se över möjligheten att få en högskoleutbildning till Tjörn, med folkhögskolan som bas.

Mattias Modéen