Så fördelas stöden till kultur och studieförbund

650 000 kronor fördelas under 2021.