Så här blev det när HVB-boendet stängde

Efter omorganiseringen på Ungbo under försommaren lades HBV-hemmet ner pga ändrade vårdbehov. Det var den 30 juni i år som…