Arkivfoto

Så många äldre får olämpliga mediciner

Det är stora skillnader på hur vanligt det är i kommunerna att äldre personer får olämpliga läkemedel utskrivna. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Tjörn ligger högt vad det gäller utskriven psykofarmaka.

Det är nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistiken från Socialstyrelsen vad det gäller utskrivningen av olämpliga läkemedel som har hög risk för biverkningar och som bara ska skrivas ut om det finns särskilda skäl för det. Trots det visar statistiken alltså att det är stora skillnader vad det gäller utskrivningarna mellan landets kommuner till de som är över 80 år.

Under 2016 var det flera kommuner där över en femtedel av de som var över 80 år fått olämpligt läkemedel utskrivet. Högst andel var det på Öckerö med 23,9 procent. Samtidigt var det också flera kommuner där mindre än tio procent fått sådana läkemedel utskrivna. Allra lägst låg Sorsele med 7,8 procent.

– Det är ingen som riktigt har tittat närmare på varför vissa kommuner ligger mångdubbelt högre än andra. Man kan säga att det är tecken på en kvalitetsbrist att det ser ut så, säger Johan Fastbom på Socialstyrelsen till Siren.

Högst andel utskriva olämpliga läkemedel i STO-området var det i Stenungsund under 2016. Där fick drygt 17 procent av de äldre sådana mediciner. På Tjörn var motsvarande siffra drygt 16 procent, medan Orust låg betydligt lägre med knappa 13 procent. Tjörn sticker dock ut på ett annat sätt enligt Johan Sörbom.

– Gällande psykofarmaka ligger till exempel Öckerö och Tjörn högt. Västra Götaland ligger generellt högre för psykofarmaka, säger Fastbom.

Genomsnittet i landet för utskrivna olämpliga läkemedel bland de som är över 80 år låg på 15 procent. Det var dock fler kvinnor än män som fick den typen av läkemedel och då främst psykofarmaka och smärtstillande.

– Det är komplicerat att förklara, om man inte vill spekulera. Jag tror jag nöjer mig med att säga att det här mönstret är känt i studier sedan länge i Sverige och i många andra länder, säger Johan Fastbom.

Exempel på läkemedel som Socialstyrelsen kallar olämpliga är alltså sådana som har hög risk för biverkningar. Det kan exempelvis handla om bensodiazepiner med lång halveringstid och läkemedel med betydande antikolinerga effekter.

Kajsa Lind

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar