Så mycket coronastöd får kulturen

Sex olika kulturverksamheter i STO-området får del av det kulturstöd som statliga Kulturrådet beslutat om. Mest får Sestervik Design i…