Bild: Mostphotos

Så mycket ökade befolkningen under 2016

Befolkningsökningen i Sverige under 2016 blev största den på över 150 år. Även i de tre STO-kommunerna ökade befolkningen under fjolåret.

Under tisdagen presenterade SCB befolkningsstatistik för Sveriges 290 kommuner. Den visar att befolkningen ökat i samtliga tre STO kommuner. Främst har befolkningen ökat i Stenungsund och på Tjörn. I Stenungsund ökade befolkningen med 307 personer till totalt 25 815 invånare och på Tjörn ökade befolkningen med 269 personer till totalt 15 584. 

På Orust ökade befolkningen bara med 83 personer från 2015. Totalt bor nu 15 093 i kommunen. 

I Stenungsund och på Tjörn bestod folkökningen delvis av att fler föddes än alved under 2016. På Orust var det dock fler som gick bort än som föddes

I alla tre kommunerna var däremot inflyttningen större än utflyttningen. I Stenungsund flyttade 1 501 personer till kommunen under året och en stor majoritet, 1 050 personer, flyttade till kommunen från en annan ort i Västra Götalans län. 

Helena Frantzén, utredare på Stenungsunds kommun som jobbat med befolkningsprognoser, sa till lokaltidningen i januari att befolkningsökningen legat på en jämn nivå i Stenungsund de senaste åren.

– Vi har haft en stadig ökningstakt. Under 2013 dippade det lite men året efter ökade det igen. Vi brukar ligga på 0,9% och det är ganska stabilt. 

Inflyttningen större

En hel del har också valt att flytta från kommunerna. I Stenungsund flyttade 1 261 personer, varav 931 till en annan ort i Västra Götalands län. 262 personer flyttade till en annan kommun i övriga Sverige medan bara 68 personer styrde flyttlasset från Stenungsund till ett annat land. Det betyder också att fler flyttade till än från kommunen under 2016. 

– Det ger stort utslag i ökningen om man kommer igång med stora byggprojekt. I Stenungsund har vi inte så stort födelseöverskott, det är istället inflyttningen som står för den stora ökningen, sa Helena Franzén tidigare i år. 

På Tjörn var utflyttningen likvärdig. 839 flyttade varav 615 till en annan kommun i samma län. Det samma gäller Orust där 843 personer flyttade, men Orust var också den enda av STO-kommunerna som förlorade fler invånare till andra kommuner i Västra Götalands län än vad det flyttade åt motsatt håll.

SCB sammanställning över folkökningen under 2016 visar också att den totala befolkningsökningen var den största i Sverige sedan 1861. Sveriges befolkning ökade med 1,46 procent mellan 2015 och 2016 och senast befolkningen ökade så mycket var så länge sedan som 1861, då den ökade med 1,49 procent. 

Linus Annlöv

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar