Så mycket tjänar kommunanställda i snitt

I STO-kommunerna är medellönen för kommunanställda högre än genomsnittet i landet. Men det är stora skillnader mellan de olika kommunerna. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Det är nyhetsbyrån Siren som har sammanställt siffror på medellön för kommunanställda i landet för år 2017.

Mellan kommunen där genomsnittslönen är lägst – Norsjö i Västerbottens län – och Sollentuna i Stockholm, som har högst genomsnittslön, skiljer det nästan 8 000 kronor i lön i månaden. I Sollentuna är medellönen 34 800 kronor och motsvarande siffra i Norsjö är 27 200 kronor.

– Att det skiljer är precis så som våra avtal är tänkta att fungera. Vi har lokal lönebildning. Det ser olika ut för olika yrkesgrupper på olika ställen, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges kommuner och landsting (SKL) till nyhetsbyrån Siren.

I samtliga tre STO-kommunerna är medellönen för kommunanställda över riksgenomsnittet på 29 800 kronor. Högst medellön har de anställda i Stenungsunds kommun med 30 300 kronor, tätt följt av Tjörn på 30 200 kronor och på Orust är medellönen för kommunställda 30 000 kronor. Högst medellön i länet har de kommunanställda i Lerum med 31 100.

– Man kan se att för vissa yrkesgrupper har man en högre lönebild längre norrut än i Stockholm. Det hänger ihop med hur lätt det är att personalförsörja. Marknaden har betydelse, säger Niclas Lindahl.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyrån och medlingsinstitutet. Siffrorna gäller anställda i åldern 18-66 år och med månadslönen innebär avtalad lön inklusive tillägg. Alla löner är uppräknade till heltidslöner och har avrundats till hundratal.