Så ska en ny bro finansieras

Sammanlagt cirka 450 miljoner finns redan idag i färjedriftpengar och lån i riksgälden för en ny bro till Orust men…