Så ska passköerna minska

Köerna till polisen i Stenungsund har varit långa efter att passystemet gjordes om. Nu ska polisen tillföra resurser för att få bukt med problemet.

Långa köer med väntetid i upp mot två timmar. Det har varit verkligheten för de som velat ansöka om pass hos polisen i Stenungsund den senaste tiden.

Det beror på att polisen gjort om passystemet. I förra veckan togs drop-in bort i Storgöteborg och det är numera bara tidsbokning som gäller på passcentralen i Göteborg och Mölndal. Men tiderna bokades upp snabbt och fick också konsekvenser i Stenungsund som har kvar drop-in.

– När folk upptäcker att tiderna i Göteborg tagit slut så åker de istället till Stenungsund, sa Håkan Johansson, stationsbefäl hos polisen i Stenungsund, i förra veckan.

Men det nya systemet har ställt till det i hela regionen och på tisdagen hade polisen ett möte för att diskutera hur man ska hantera problemet.

– Det är tråkigt att allmänheten drabbas av detta. Vi ska serva allmänheten. Men på sikt är jag övertygad om att det blir bättre med tidsbokning för alla. När vi är framme, så att situationen är acceptabel, kan jag inte svara på, säger Jonas Bertram, regionalt införandeansvarig för tidsbokningen hos polisen.

Han menar att det med drop in-systemet kunde vara kötider på fyra till fem timmar på passcentralen i Göteborg och att allmänheten inte ska behöva vänta om tidsbokningen fungerar som den ska.

– Det är ju ingen tröst för de som inte fått tid. Det var problem i början även när man införde det här systemet i Stockholm, men puckeln har blivit större här än vi räknat med. Vi måste rannsaka oss själva om det är något som vi kunde ha gjort på annat sätt.

Jonas Bertram menar att polisen försökt kommunicera till allmänheten om att man behöver vara ute i god tid för att få en tid för passansökan, men att det budskapet inte riktigt nått fram.

På tisdagens mötet beslutades det att polisen ska minska köerna genom att tillföra resurser på passcentralen i Göteborg.

– Det ska skapa fler bokningsbara tider. Dessutom kommer ett 20-tal extra passhandläggare att förstärka under sommaren.

Även fler receptioner än Göteborg kommer att förstärkas, men hur den fördelningen kommer att bli är oklar.

Nya bokningsbara tider släppt kontinuerligt via polisens hemsida. Det är enbart via hemsidan som tiderna kan bokas.

På sikt kommer tidsbokning att införas i hela regionen, men för tillfället är det fortsatt drop-in som gäller i Stenungsund.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se