Så tycker partierna om resecentrumplanen

Trots kritik från olika håll kommer inte placeringen av resecentrum i Stenungsund att ändras. Däremot ges löftet att antalet parkeringsplatser…