Sagahuset i Skärhamn stängs

Det 80 år gamla Saga-huset i Skärhamn stängs och kommer sannolikt att rivas – detta sedan det visat sig genom…