Sagahuset står och förfaller

Bristen på politiska beslut på Tjörn hotar i dag flera kommunala fastigheter i kommunen som behöver rustas upp men som…