Säkert till Månsemyr med bredare infart

En bredare väg och två filer som separerar tung trafik från vanliga bilister. Det har satsats på säkerheten vid Månsemyrs…