Satsar på integration med rörelse

Stenungsund Idrott och föreningsliv ger många nyanlända större möjlighet att komma in i det svenska samhället. Med kvinnor i fokus…