Polishuset ligger precis vid platsen där narkotikaanvändande ungdomar brukar hålla till. FOTO: Amanda Karlsson

Satsning mot droger bland unga

Användningen av droger bland unga i STO-kommunerna är idag ett stort problem och droganvändningen går ned i åldrarna. Nu görs en bred satsning av polis och kommuner för att motverka drogmissbruket bland yngre.

Läs mer: Unga röker hasch utanför polishuset

Läs mer: Det här sker bland ungdomarna

Minst sex olika riktade insatser ska göras i de tre kommunerna under 2018 och merparten av den tid som inte är larmtid hos polisen ska användas för att synas där ungdomar vistas. Dessutom är det nytt för året att arbetat riktas mot unga mellan 10 och 25 år – och man går alltså ned i åldrarna.

– Detta är en del av 2018 års medborgarlöfte och vi behöver arbeta med ungdomar långt ned i åldrarna då droganvändningen är ett problem också bland mycket unga, säger Håkan Johansson chef för polisenheten i Stenungsund. Vi ska arbeta tillsammans med kommunernas socialtjänster och rikta insatserna mot de unga. Många kanske tror att detta inte är ett problem i små kommuner som våra men det är långt ifrån fallet. Vi lever inte i en skyddad värld i STO-kommunerna.

Den verkligheten bekräftas av Ulf Darrell, kommunpolis på Orust och Tjörn, som konstaterar att ungdomarna inte fångas upp tillräckligt tidigt.

– Därför utökar vi åldersspannet ända ned till 10 år. Det finns unga under 15 år som har ett långvarigt missbruk – det kan handla om allt från cigaretter och alkohol till narkotika. Vi måste arbeta med att fånga upp dessa och förebygga att missbruk sprider sig till personer i deras omgivning, säger Ulf Darrell.

Polisen utlovar alltså minst sex riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzonen under året och kommunerna lovar att stärka det förebyggande arbetet och jobba för tidig upptäckt av drogproblem.

Ulf Darrell och polisen konstaterar samtidigt att det är viktigt att föräldrars och andra närstående tar sin del av ansvaret för att undvika att droganvändningen ökar:

– Man bör vara uppmärksam på om ungdomarna byter ut sitt umgänge helt och hållet och om de nya kompisarna inte kommer in utan stannar kvar utomhus. Då bör en förälder vara obekväm och börja ställa frågor, säger Ulf Darrell.

Det medborgarlöfte polisen gav förra året ska följas upp under januari men vissa resultat finns redan klara. Bland annat har kommunerna genomfört flera trygghetsvandringar och man gjorde hela 27 riktade insatser mot droganvändning i trafiken. Polisen har också gjort riktade insatser mot mopeder och A-traktorer och en hel del hastighetsövervakning. Polisen har också genomfört övningssök med narkotikahund i skolor och insatser i samband med skolavslutningar. Ulf Darrell säger att polisen ska utveckla det hela vidare.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningtensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar