Satsning på en lokal teodling

Stenungsund Camilla Johansson Bäcklund planerar att sommaren 2020 till 2021 anlägga en teodling i Svenshögen där hon bor. I sommar…