Nu har en miljon avsatts för att starta förprojektering av ett nytt äldreboende på Tjörn. Foto: MostPhotos

Satsning på ett nytt äldreboende

Ett nytt äldreboende kommer att byggas på nordöstra Tjörn, antingen i Myggenäs eller Höviksnäs. Det här står klart sedan socialnämden fattat principbeslutet om en satsning.

Det finns idag inget äldreboende överhuvudtaget på nordöstra Tjörn samtidigt som kommundelar som Myggenäs och Höviksnäs får en allt större andel äldre. En undersökning kommunen gjort visar att antalet äldre över 65 år kommer att öka kraftigt på nordöstra Tjörn fram till 2022. Samtidigt finns i dag närmaste äldreboende i Kållekärr med 19 platser och nio korttidsplatser. Dessutom finns ett demensboende i Kållekärr men det har hela Tjörn som upptagningsområde.

Socialnämndens beslut om ett äldreboende på Norra Tjörn kommer samtidigt som Tjörnpartiets Gert Kjellberg också lämnat in en motion om samma sak. Kjellberg betonar vikten av att man satsa på ett äldreboende i denna del av Tjörn eftersom de flesta äldreboendeplatser i övrigt finns i södra delen av kommunen, främst i Rönnängs-området och Skärhamn.

I södra kommundelen finns enligt socialnämndens ledning idag 125 boendeplatser medan det alltså finns 56 på Nordöstra Tjörn samt 20 i Klövedal, alltså i den nordvästra delen av kommunen.

En miljon finns avsatt för förprojektering av det nya äldreboendet. Antalet äldre ökar och 2022 är prognosen att 626 personer över 65 år är kan behöva en plats på ett äldreboende.

– Vi har ett stort behov av nya äldreboenden i kommunen och inte minst på nordöstra Tjörn , säger socialnämndens ordförande Filip Gollungberg (M). Vi har nu fattat ett enigt principbeslut och sedan får vi nu närmare titta på var vi kan placera ett nytt boende i denna del av kommunen.

Bristen på platser i äldreboenden är stor redan i dag på Tjörn. De som väntar på en plats på äldreboende erbjuds i nuläget hemtjänst.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar