Satsning på ny industrimark – Naturskyddsföreningen kritisk

Bristen på industrimark i Stenungsund gör nu att kommunstyrelsen tar fram 200 000 kvadratmeter ny industrimark på två områden i…