Satsning på nya bostäder i Svanesund

Oavsett om det byggs en bro eller inte, så görs en medveten satsning på bostadsbebyggelse i Svanesund. Västra Änghagen ska…