• 70 plus 20 nya bostäder är aktuella i centrala Ödsmål. Karta: Stenungsunds kartportal

  Satsning på nya bostäder

  Kommer Ödsmål att få nära 90 nya lägenheter eller stannar det vi 70? I dagarna ska beslut fattas om två nya plantillstånd för bland annat hyreslägenheter, villor och äldreboende i två områden vid Näs.

  Det ena och större projektet handlar om sammanlagt 70 lägenheter. Det är en privatperson som vill bebygga ett område kallat nya Humlebråten som innehåller dels tio villor och dessutom 44 lägenheter i två plan – de flesta tvårummare till fyrarummare. Dessutom ingår ett äldreboende med 15 lägenheter och ett handelsområde med eventuellt affär och kafé. Ekenäs förskola ligger också inom planområdet som ligger relativt nära de centrala delarna av Ödsmål.

  Finns få lägenheter

  En av idéerna bakom satsningen är att skapa ett bostadsområde med lägenheter dit personer kan flytta från sin villa utan att behöva lämna Ödsmål. Idag finns inga eller få lägenheter i samhället.

  Kommunens planavdelning tillstyrker att ett plantillstånd beviljas för Ödsmålsbon som driver projektet. Marken är i dag åkermark som då skulle tas i anspråk.

  Det andra projektet omfattar 18 lägenheter i flerbostadshus och villatomter. Det ligger också i Näs men längre ned inom ett område som har planbeteckningen kursgård. Det är en norsk ägare till området som nu vill vidareutveckla det hela genom 18 lägenheter.

  Inom strandskyddet

  Här vill dock planavdelningen att kommunen säger nej till utbyggnad. Anledningen är att området ligger inom det nya och sedan 2016 utvidgade strandskyddområdet i Stenungsund vilket enligt planavdelningen stoppar en exploatering. Området ligger däremot utanför den gamla strandskyddslinjen på 100 meter. Dessutom menar avdelningen att nuvarande plan innebär att marken inte får bebyggas annat än i direkt anslutning till kursgården. Marken är belagd med bebyggelseförbud enligt kommunen.

  Slutligen menar planavdelningen att Ödsmål inte ska tillåtas växa annat än i de centrala delarna och den här planen bedöms ligga för långt från centrum.

  Lasse Andrée

  0303-72 82 28

  redaktion@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar