Seg process kring skadeståndskrav

Sammanlagt 63 fastighetsägare i kommunen kräver skadestånd av Tjörns kommun för vattenskador som uppstod i september 2017 när kraftiga regn…