Senfärdighet bakom brist på byggen

”Att kommunen inte har byggt något i egen regi under senare år beror på senfärdighet hos skolledning och politiker. Nu…