Sex partier samverkar på Tjörn

Det blir hela sex partier som ska samverka i en majoritet i Tjörnpolitiken under kommande år, detta sedan MP också…