Högst upp på Orustbornas önskelista finns en simhall. Någon sådan är dock inte budgeterad av politiken de närmsta åren.

Simhall högst upp på Orustbornas önskelista

Skolorna är bra men kulturutbudet är skralt. När Orustborna fått tycka till om Henån och Svanesund gav de gott betyg, men betyget hade varit bättre om det funnits en simhall i kommunen.

Under sommaren fanns det möjlighet via en enkät att lämna synpunkter via kommunens hemsida över Henån och Svanesund. Nu har en sammanställning gjorts av de idéer och förslag som kom in. Syftet med medborgardialogen var att få reda på vilka behov som finns i samhällena och få förslag på förbättringar.

Läs mer: Nu ska Orustborna få tycka till

– Tanken är att vi ska ta med de åsikter som finns bland kommuninnevånarna i framtida arbete med detaljplaner och översiktsplan. Detta kan ses som ett utökat samråd i planarbetet, säger Ulf Sjölinder (L) som från politikerhåll varit med och tagit fram riktlinjer för medborgardialogen.

Gensvaret från de boende har varit stort. Ungefär 15 procent av Svanesundsborna valde att svara. I Svanesund värdesattes närheten till havet och naturen högt. Lugnet och tryggheten i orten är omtyckt medan servicen i samhället har brister. Det efterlystes ett apotek, en vårdcentral, en tandläkare och restauranger. De som svarat på enkäten har lyft fram den nyrenoverade skolan som positivt för hela samhället. En simhall står högt på önskelistan.

– I dialogen har det även ingått en diskussion med skolbarn. De visade sig vara mer resonabla än de vuxna. De sa inget om en simhall. Barnen i Henån tyckte det var viktigast att systembolaget läggs ned så att de onyktra gubbarna på bänken vid lekplatsen försvinner.

Det var inte lika många Henånbor som svarade. 145 personer svarade att de hyser starka känslor till havet och naturen. Många gör sina inköp på orten men saknar ett större utbud. Biblioteket får högt betyg, liksom kulturutbudet. Skolan, torget och den nya lekplatsen lyfts fram som något mycket positivt. Flera uttrycker en önskan att samhället ska utvecklas, ett förslag är campingplats i närheten av Henån. Även de boende i Henån önskar en simhall i kommunen.

Med i enkäten fanns även en karta där det gick att klicka in ett specifikt område för att lägga en kommentar.

– Det gjorde att kommentarerna hamnade på exakt rätt plats. Det förenklar självklart vid en sammanställning. Vi fick markeringar på kartan utanför centralorten, som tillexempel Lundens industriområde. Även de kommentarer tar vi med oss i framtida utvecklingsarbete.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar