Tegneby Ungdomsskytteförening läggs ned. Föreningen klarar inte årshyran på 27 000 kronor för lokalen de tidigare nyttiga gratis.

Sista skottet är avfyrat för skytteföreningen

En anrik förening ska läggas ned. Styrelsen för Tegneby Ungomsskytteförening har nu beslutat att verksamheten avslutas, gevären säljs och lokalen lämnas.

Redan i september aviserade skytteföreningen att de troligen inte skulle klara av den årshyra de fått för lokalen i Ellös som de nyttjat för sin verksamhet. Sedan dess har föreningens ordförande Jörgen Larsson med alla krafter han haft, försökt hitta en lösning på lokalproblemet.

– Vi blev erbjudna en lokal i Svanesund där vi skulle dela lokal med Orust Östra skytteförening. Av olika praktiska skäl gick inte det att lösa. Vi är en förening som verkar på västra Orust, våra medlemmar aviserade direkt att de inte var intresserade att åka till Svanesund.

Läs mer: Nollhyra för ungdomsföreningar

Föreningen har under åren bedrivit skytte för ungdomar. De har även haft en hel del handikappskytte. Nu är det slut. I veckan fattade styrelsen beslutet att lägga ned den över hundra år gamla föreningen.

– Vi fattade ett inriktningsbeslut i september och beslöt då att nedläggningen av föreningen skulle ske i etapper. En skrivelse lades ut på föreningens hemsida och den skapade reaktioner. Många ungdomar och deras föräldrar har uttryckt sin förtvivlan över att deras fritidsintresse försvinner.

Någon alternativ och hållbar lösning har enligt Jörgen inte gått att få fram. Föreningen klarar inte ekonomiskt av den årshyra på närmare 30 000 kronor som de ska betala, enligt beslut om föreningsstöd.

– Det är en omöjlighet för oss att få ihop pengarna. Under alla år har vi aldrig fått bidrag från kommunen, utom det lokala aktivitetsstödet som alla föreningar får. Vi har inte kostat kommunen en krona utan stället ställt upp för dessa ungdomar och givit dem en meningsfull fritid.

Föreningen läggs ned, alla vapen och jackor som föreningen äger kommer att säljas. Pengarna som kommer in vid försäljningen går till föreningen Suicide Zero, en ideell organisation som arbetar för att minska antalet självmord.

– Vi hämtar vår utrustning från skyttestugan så snart som möjligt. Det är mycket ledsamt det här, men vi ser ingen annan utväg.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar