”Situationen är helt oacceptabel”

Det kan ta upp till tre år för att få en ökade trafiksäkerhet med bommar, ljussignaler och eller ljudsignaler vid…