Skarpt läge för att förhindra smittspridning

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 rustar STO-kommunerna för att kunna hålla sina verksamheter fortsatt igång. Och det är skärpta krav på avstånd som gäller.

I går skärpte Folkhälsomyndigheten råden bland annat för Västra Götalandsregionen. Ledningarna för de tre kommunerna arbetar nu för fullt med att mobilisera krafter att åter möta utmaningen att minska smittspridning av corona.

I Stenungsund förbereds just nu bland annat för ökad information angående de skärpta allmänna råden. Kommundirektör Kicki Nordberg berättar:

– Vi blev inkallade till ett extrainsatt digitalt möte hos länsstyrelsen i går där även landshövdingen var med. Direkt i anslutning till det hade vi ett kommunledningsmöte där vi direkt diskuterade en kommunikationsplan för att få ut den nya informationen till våra anställda. Den var vi klara med i går kväll och huvudspåret att undvika trängsel.Skolans verksamheter är undantagna från de allmänna råden.

När det gäller smittläget inom stenungsundsskolorna finns i nuläget bara uppgift på en elev som för några veckor sedan insjuknade i corona.

– Den eleven går på Nösnäsgymnasiet, men det är överspelat för eleven är frisk nu. I övrigt så samarbetar vi med smittskyddet och tillsammans med dem jobbar vi med smittspårning enligt föreskrifterna, säger Elisabeth Andreasson, chef för sektor Utbildning Stenungsunds kommun.

Det finns en stor beredskap i den kommunala verksamheten på Orust om en andra våg av smitta kommer. Kommunen har fram till i dag varit förskonade från att få in smitta i skola och omsorg. Under sommaren konstaterades smitta både bland personal och vårdtagare inom hemtjänst och äldreomsorg i kommunen, men smittan kunde begränsas och kom aldrig in på något äldreboende. När smittan nu ökar i regionen står Orust beredda att möta en ny våg.

– Vi känner lite hur det stormar runt om oss, men vi just nu är inne i ett lugnt läge med ytterst få konstaterade fall i kommunen, säger kommundirektör Henrik Lindh.

Redan tidigt i våras startade ett förebyggande arbete för att minska risken att få in smittan i verksamheten. Orust kommun var tidigt ute med att testa personalen inom vården. Testerna började tas i april på personal inom vård, omsorg och socialtjänst.

– Vi fortsätter att testa vår personal. Vi har en ”drive thru” på en parkering där anställda kan göra sina tester, säger kommundirektör Henrik Lindh.

För att undvika att få in smitta i äldreverksamheten avråder kommunen starkt från besök på äldreboenden under tiden de skärpta råden gäller, fram till 19 november. All vårdpersonal kommer att få vaccinera sig mot säsongsinfluensan kostnadsfritt, för att inte den smittan ska komma in i verksamheten.

Kommundirektören är noga med att påpeka att det gäller att hålla i och hålla ut. Att hålla avstånd, att ändra beteendemönster och ta smittan på allvar är viktigt menar han.

– Jag känner att vi i kommunen har en god beredskap men vi ska även vara medvetna om att läget i samhället och för kommunen kan förändras snabbt.

Inom skolan har ett par enstaka fall med Covid-19 smitta konstaterats bland personalen. Katarina Levenby, chef för sektor lärande, understryker att lärandet har gjort allt för att stoppa en eventuell spridning av smitta.

– Vi har haft ett par konstaterade fall på ett par enheter. I båda fallen har smittspårning ägt rum med stöd av 1177 rutiner. Ingen spridning har uppkommit av dessa fall. Så just nu inga oroande utbrott men läget kan ändras snabbt. 

På Tjörn har man suttit i ledningsmöten under hela torsdagskvällen och fredagsförmiddagen för att hantera den nya situationen.

– Det kommer att bli tydliga rekommendationer i att våra fysiska möten ersätts med digitala i så stor utsträckning som möjligt. Vi kommer inte att vara med på fysiska konferenser. Vi måste minska kontaktytorna så långt det bara går, säger Evike Sandor, tillförordnad kommunchef.

Hon fortsätter:

– Verksamheter som bibliotek och idrott kommer att påverkas. Vi kommer inte att stänga ner verksamheterna, men det blir öppet med tydliga begränsningar. På biblioteken kommer det till exempel bara att vara möjligt att låna och lämna tillbaka böcker. Man kommer inte att kunna sitta gruppvis med människor och studera eller göra stora grupparbeten.

När det gäller arrangemang kommer Tjörn att gå tillbaka till det ursprungsläge som var i våras och hålla väldigt tydligt på begränsningarna med max 50 personer.

– Vi kommer även att behöva se över om vissa arrangemang kan bli av överhuvudtaget. Vi avråder folk från att komma till anläggningar om det inte är absolut nödvändigt, säger Evike Sandor.

Skolorna påverkas också. Lena Eriksson är skolchef.

– Chefer och rektorer kommer att arbeta så mycket som möjligt hemifrån. Vi begränsar tillträdet till skolorna på så sätt att vi minimerar antalet vikarier. Vikarier kommer inte att kunna gå mellan olika skolor. Vi tar inte emot lärarstuderande och andra som gör praktik. Möten och utvecklingssamtal ska ske digitalt med ytterst få undantag. I samarbete med kultur och fritid har vi bestämt att kultur och fritidspedagoger inte kommer att ambulera mellan skolorna.

Omsorgschef Lilian Hansson säger att man kommer att se över alla delar, men att något nytt besöksförbud inte är aktuellt i nuläget.

– Vi har varit mycket noggranna med att följa rekommendationerna under hela den här pandemin. Vi har hållit fast vid det ordentligt och vi kommer att göra det ännu mer noggrant nu. Vi har inte haft någon stor anhopning av smitta på Tjörn under hela den här tiden, men vi går på tårna och kommer att vara mycket noggranna när vi tar emot besök från anhöriga på våra boenden.

De nya råden gäller fram till den 19 november, men kan komma att förlängas.

Annika Sahlin Ottosson

annika.sahlin@lokaltidningensto.se

Erika Olofsson

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Mattias Modéen

mattias.modeen@lokaltidningensto.se