Skärpta bullerkrav kan drabba fiskhamn

Bullerutredning oroar fiskare och andra företag.