Politiker ska inte kunna sitta på flera stolar samtidigt och ta beslut. Därför skärps regler för jäv. Foto: Arkiv

Skärpta regler ska undvika jäv

Nu skärper Stenungsund reglerna för jäv för politiker. Den politiker som sitter i kommunstyrelsen kan inte också fatta beslut som rör kommunens egna verksamheter i andra nämnder eller styrelser. Då är politikern jävig.

Det här har kommunens Tekniska Myndighetsnämnd uppmärksammat och nu skriver nämnden till extra regler i sitt reglemente att politiker inte kan sitta och fatta beslut på flera stolar samtidigt.

Morgan Andersson (S), ordförande i Myndighetsnämnden, säger att det är viktigt att man klargör reglerna för jäv när politiker sitter på olika sammanträden eller i olika nämnder och styrelser.

– Är det så att en politiker är ordinarie eller ersättare i kommunstyrelsen kan han eller hon inte sedan sitta och fatta beslut hos oss om ärenden som, rör kommunens egna verksamheter. Där är politikern jävig. Vi måste få ordning på det här och därför skärper vi jävsreglerna.

Några exempel är när kommunstyrelsens ledamöter eller ersättare sitter i Myndighetsnämnden och fattar beslut som rör miljötillsyn eller bygglov som kommunen har hand om själv men det kan också finnas andra liknande exempel.

Motsvarande problem kan finnas i sociala myndighetsnämnden även om det inte är lika uppenbart där som i bygglovs- eller tillsynsfrågor.

Kommunchefen Kicki Nordberg säger att frågan är intressant men hon vill närmare titta på om det enbart är Tekniska Myndighetsnämnden som fattar det här beslutet eller om det finns anledning att ta upp frågan på fler nivåer i kommunen.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar