Skogsträdgård efterliknar naturliga ekosystem

Mullbärsträd,hickory och pimpernöt, alla växer de i skogsträdgården Ravinen som ligger mitt i ekobyn Utsikten på östra Orust.

Vackert inhägnad av en gärdesgård ligger Ravinen, skogsträdgården som skapats mitt iekobyn Utsikten i Krossekärr på östra Orust. Trädens blad är vackert gula i höstsolen, på mispeln hänger frukt som väntar på frosten så de kan skördas.

– Mispeln är som godast till jul, då frukterna är lite övermogna. De får gärna hänga kvar på trädet fram till dess, då är de som bäst, säger Rikard Wingård, permakulturexpert och en av dem som lagt ned tid på att skapa skogsträdgården.

Anläggningen av skogsträdgården är en del i projektet Ekobesöksnäring som även innefattar Ekodagar vid Grindsbyvattnet samt kurser och workshops i bland annat permakultur och om återbrukande av textilier för att göra trädgårdskläder. Ekobyn är ravinen finns började utvecklas för snart 20 år sedan och har i dag ett 20-tal hushåll. Ravinen ligger mitt i byn.

– Håkan Wahlberg som då bodde i byn var mycket intresserad av skogsträdgårdar och planterade ett 40-tal olika träd och buskar fram till sin bortgång för sex år sedan. Trädgården har skötts om sedan dess, men inte i den omfattning som behövs.

Ovanliga träd som länge har längtat efter omvårdnad har pysslats om. När tjälen gått ur marken grävdes dammar och gångar. Och när det var som allra mest dallrande varmt byggdes en trägärdesgård upp för att hålla rådjur och älgar ute. Rikard har under en tid lagt ned mycket tid på att plantera innytt, få bukt med ogräs och se över de träd och buskar som finns. Han och en kollega har planterat 100 alar i ravinen för att få in kväve till marken, en del alar dog dock av sommarens torka.

Mycket kunnigt guidar Rikard runt i trädgården och berättar om skillnaden mellan en skogsträdgård och en vanlig trädgård.

– En skogsträdgård är ett odlingssystem som försöker efterlikna naturliga ekosystem, så som en skog. Skogsträdgården domineras av fleråriga växter och kännetecknas av en struktur i flera olika skikt, både ovan och under jorden. Med hjälp av de olika skikten kan växterna utnyttja solljuset, vattnet och näringsämnena optimalt.

Till skillnad från ett naturligt ekosystem är skogsträdgården fylld av växter som är till nytta för människan, så som nöt- och fruktträd, bärbuskar eller fleråriga grönsaker. Det finns även vissa växter som är rent funktionella, så som kvävefixerande växter som förbättrar jorden eller marktäckare som skyddar jorden och håller den fuktig precis som löven i ett skogsbryn. En skogsträdgård ska inte vara alltför tillfixad och iordningställd menar Rikard. Ravinen i Myckleby har naturligt runda och mjuka former med slingrande stigar och rabattkanter. Gångarna är av träflis som man kan ta sig fram tyst på. Vant kliver han mellan pimpernötsbusken och mispeln, plockar av lite frukt och berättar inlevelsefullt om vad frukterna kan användas till.

– Målsättningarna med en skogsträdgård är att få en hög skörd från många olika växter och att i största möjliga mån skapa en självskötande odling som kräver en så liten mänsklig arbetsinsats som möjligt.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se