Skola fick bakläxa av Skolinspektionen – två gånger

STENUNGSUND Gymnasieskolan hade inga rutiner för kränkande behandling, saknade hälsovårdsteam och eleverna hade hög frånvaro. Återbesöket från Skolinspektionen visade fortsatta…