Två år efter att skolan på Hallerna i Stenungsund byggdes ser det ut som att den kommer att få en gymnastikhall.

Skola kan få gymnastikhall

När politikerna tog beslutet att bygga en skola på Hallerna i Stenungsund, bestämdes att den skulle vara utan gymnastikhall. Två år efter skolan öppnats ser det ut som kommunen kommer bygga ändå.

Varje vecka bussas eleverna på Hallernaskolan till Kyrkenorumskolan för att ha idrottslektion. Hallerna skola och förskola invigdes i januari 2015 och sedan dess har eleverna körts med buss för att de ska kunna ha sina gymnastiklektioner. Nu ser kommunen över möjligheten att bygga en gymnastikhall. Mark finns tillgänglig intill skolan, nu handlar det bara om att få in investeringen i budget för 2018.
– Vår ingång är att en gymnastikhall absolut behövs och vi vill bygga en stor hall. Budgeten är dock inte spikad än, säger Linda Ekdahl (oberoende), ordförande för kommunstyrelsens Bildnings- och sociala utskott.
Skolan har totalt 164 skolelever som varje vecka körs till grannskolan. Varje vecka lägger kommunen 4 190 kronor i transportkostnader, vilket motsvarar cirka 150 000 kronor på läsårsbasis.
– Fördelar med att ha en egen idrottshall skulle vara att vi sparar tid och pengar som i dag läggs på resor. En idrottshall skulle också vi också kunna använda vid fler och andra tillfällen än lektioner i idrott och hälsa, säger skolans rektor Ingela Bratt.

Annika Sahlin Ottosson

0303-72 82 22

Relaterade artiklar
Fler artiklar