Skolbeslut måste tas om – ledamot jävig

Beslutet som fattades i samhällsbyggnadsutskottet kring Myckleby skola måste göras om. En av ledamöterna som var med att fatta beslutet…