Hamnplanen i Henån svämmas regelbundet över. Orust kommun har beslutat om åtgärder för att minska översvämningen, arbetet med att säkra området kan nu startas. Foto Erika Olofsson

Slut med översvämningar

Nu ska piren och hamnen i Henån skonas från framtida översvämningar. Översvämningsskydd ska byggas i form av ett trädäck.

Problemen med återkommande översvämningar i hamnen i Henån är stora. Flera gånger varje år svämmar planen i östra delen över, liksom hamnplanen och området mot gamla Najadvarvet över. För de boende i Henån har översvämningarna blivit vardag, blåser det kraftigt så svämmas planerna över. Parkeringsytorna vattenfylls i samband med hårda vindar som pressar vattnet ända upp till väg 160.

Nu ska det vidtas åtgärder för att förbättra situationen. Detta ska göras genom att kommunen bygger översvämningsskydd, bryggor och en ny pir. En ansökan om bygglov, marklov och startbesked ska prövas av miljö och byggnadsnämnden. Det handlar om ett trädäck, trappor och ramper i östra delen av hamnen. Här är det även planerat för belysning längs efter trädäcket. Området sträcker sig från östra sidan av hamnen och piren som finns något västerut.

– Alla beslut kring rassäkring av området samt översvämningsskydd är redan fattade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det vi ska besluta om nu är den formella delen. Det handlar om en förändring av samhället och för det behövs ett bygglov, säger miljö och byggnadsnämndens ordförande Ann-Marie Petersson (S).

Det ses som akut att åtgärda problemen och förebygga fler översvämningar i området. Arbetet ska göras i ett par etapper, första etappen är åtgärder mot stigande havsvattenivåer. Ett översvämningsskydd är en nödvändig åtgärd. Det planerade översvämningsskyddet placeras delvis på gräsyta. Intill översvämningsskyddets murar planeras nya grönområden. Tanken är att skydden ska byggas som trädäck som kommer att byggas så det även är tillgängligt för rörelsehindrade. Det blir en form av en strandpromenad till de längsgående flytbryggorna.

– Tanken är att skydden ska byggas så att det blir en fin strandpromenad i hamnen. Strandpromenaden kommer att bli ett lyft för Henån, samtidigt som vi minskar risken för fler översvämningar.

Det förslag till beslut som tagits fram innebär att politikerna ska bevilja bygg, marklov och startbesked för satsningen. Ytterligare satsningar ska genomföras de närmaste åren. Ann-Marie Petersson (S) tror att arbetet med översvämningsskyddet kan påbörjas redan vid årsskiftet.

– Om ingen överklagar beslutet ser jag inga hinder för att åtgärderna kan startas upp så snart som möjligt.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar