Slut på den fria skyltningen

Nu tar Orust kommun tag i problemet med den fria skyltningen. Regler för skyltning har tagits fram där det framgår…