Slut på fri tandvård för 24-åringar

Västra Götaland har som enda region legat över den nationella gränsen och erbjudit fri tandvård fram till till årsskiftet det…