Snart dags skörda öns första humle

På Hoga, mitt på Tjörn, reser sig tio stycken grenbefriade granstammar upp ur jorden. Det är andra säsongen de står…